تبلیغات شما اینجا خرید گیفت کارت
بستن تبلیغات [X]
دانلود کارتحقیقی حقوق و تکالیف اصحاب دعوا

دانلود کارتحقیقی حقوق و تکالیف اصحاب دعوا

حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی مدنی

چکیده:

قانون گذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان و نظم و انضباط بخشیدن به دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی، ارزش خاص قائل شده و مقررات به نسبت سنگینی پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوا ضروری است. قانون گذار «اولین جلسه دادرسی را» تعریف نکرده در حالی که حقوق و تکالیفی را بر اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی قائل شده است که این حقوق و تکالیف، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از آنها می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از حقوق و تکالیفی که برای اصحاب دعوا ایجاد شده است مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوا تأثیر به سزایی دارد چرا که اعمال این حقوق و تکالیف عموماً در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تأثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون دادگاه مکلف نیست، جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوای متقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موار مذکور قانون گذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی پیش بینی شده است و آن ارایه اصول مستندات در اولین جلسه دادرسی است. با توجه به این که در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارایه شده است. لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار بر آن راه دستیابی به این هدف قانون گذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این تحقیق ضمن ارائه و احصاء حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

مقدمه:

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین آن قانون شد،در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده،حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است.برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه‏ای‏است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی‏طرفین یا علل دیگر،جلسه تجدید شود جلسهء بعدی اولین جلسه نخواهد بود(صدرزاده افشار،۱۳۸۰،ص ۲۰۲).برخی دیگر از اساتید تعریف کامل‏تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده‏اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی،اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی‏به دعوا در آن فراهم باشد،جلسه مزبور تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد.به عبارت دیگر،برای تشکیل اولین جلسه دادرسی،باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه‏خاتمه یابد و الاّ اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود،جلسه‏بعدی ادامهء جلسه اول محسوب می‏گردد. (واحدی،مجلهء دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره‏۳۸،صص ۷۵ و ۷۴).

همان‏طور که گفتیم اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.در این تحقیق حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول‏دادرسی،در دو محبث بیان می‏گردد.در گفتار اول،حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن‏و در مبحث اول،تکالیف خوانده در این جلسه بررسی می‏شود.

مقالات و پایان نامه ها:

غمامی، مجید، دعوای متقابل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۶، ۱۳۸۳

قنبر پور، لیلا، بررسی حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ۱۳۸۵

محمدی، سام و علی محمد زاده، تاثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۳۹، ۱۳۸۸

(( برای دانلود کلیک کنید ))


(( برای دانلود کلیک کنید ))

+ تعداد بازدید : 39 |
نوشته شده توسط pedram11 در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :